ייפוי כוח מתמשך- כל מה שצריך לדעת!

ייפוי כוח מתמשך- רקע היסטורי

"חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות" נחקק בשנת 1962 בכדי לאפשר מינוי אפוטרופוס על אדם בגיר (שמלאו לו 18 שנים) בשני מצבים יחידים. הראשון בהם, מתוך הכתוב, כאשר מדובר באדם ש- "אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו". 

המצב השני הינו כאשר מדובר ב- "פסול דין"- מי ש- "מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו" אינו יכול ומסוגל לדאוג לצרכיו. במרץ 2016 שונה החוק הנ"ל והביא עימו תיקון. חידוש החוק אפשר מתן ייפוי כוח מתמשך הכולל הנחיות מובהקות הנקבעות על פי בקשותיו ורצונותיו של הממנה(מייפה הכוח) בשלל התחומים השונים השייכים לו.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך חוקי ומשפטי אשר מטרתו להסדיר עניין קריטי-הסמכת אפוטרופוס למי שחצה את גיל 18 ושרוי במצב שאינו יכול יותר להותיר לעצמו להחליט החלטות עבורו לבד. לפי המסמך, לכל אדם בגיר תקפה האפשרות למנות אדם אחראי ולהסמיכו מראש כמי שיופקד על ענייניו כאשר לא יהיה כשיר לעשות זאת בעצמו.

מייפה הכוח או הממנה רשאי בזמן שנפשו ושכלו בריאים, לבחור את מיופה הכוח(יחיד/רבים) לו תינתן אחריות מלאה או חלקית אודות חייו כאשר מייפה הכוח ימצא בהידרדרות רפואית/גופנית/רוחנית שתמנע ממנו לדאוג לצרכיו באופן עצמאי. הידרדרויות אלו יכולות לנבוע עקב מספר סיבות ובהן תאונה, אובדן אהוב, פוסט טראומה והשלכות הזקנה. כמו כן, ברשות הממנה לתת ייפוי כוח מתמשך לאדם יחיד לסך ענייניו או רק לחלק מהם, כפי שיראה לנכון. באפשרותו גם לפצל את ייפוי הכוח המתמשך בין מספר גורמים, ולתת עדיפות עליונה לממונה יחיד שיכריע בעת דילמות ומחלוקות הקשורות אליו.

ייפוי כוח מתמשך מתחלק לשניים

ייפוי כוח מתמשך בעל שני סוגים עיקריים המוצגים להלן:

ייפוי כוח בעניינים אישייםייפוי כוח בענייני רכוש
עוסק בטיפול למען הממנה על כל צרכיו הבסיסיים שבשגרת היום-יום, החל מקשרים חברתיים ועד למצבו הרפואי.מתקשר לאחריות הממונה על נכסי הממנה כולל ממון וקניין.

הערה: למרות שייפוי כוח מתמשך מהפן האישי טומן בחובו עניינים רפואיים, ניתן לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס אך ורק להיבט הבריאותי.

 

תיאור ביצוע התהליך

על מנת לקבל את שירות ייפוי הכוח המתמשך, על הממנה לערוך זאת בפני עורך דין שבאמתחתו כרטיס חכם ושעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי.
כמו כן, כאשר מדובר על ייפוי כוח רפואי ורק על רפואי בלבד, ניתן לערוך את ייפוי הכוח המתמשך למול בעל מקצוע בתחום הרפואה. מסמך ייפוי הכוח המתמשך יכלול מספר חתימות לרבות הממנה, מיופה הכוח ועורך הדין. יתרה מזאת, כל המעוניין בקבלת שירות ייפוי כוח מתמשך, מוטלת עליו החובה להפקיד את המסמך המדובר ברשות האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים באמצעות הפקדה מקוונת על ידי עורך דין בעל כרטיס חכם או לחלופין באופן פרטי על ידי מייפה הכוח.
בנוסף על כך, המסמך יכיל הנחיות והוראות ברורות לביצוע בענייני גופו וקניינו של הממנה העולות בקנה אחד עם רצונו האישי. מיופה הכוח מחויב לפעול בהתאם לרצון הממנה ולאשר תוך חתימה בכתב ידו את הסכמתו המלאה לתוכן מסמך ייפוי הכוח המתמשך. במקרים נדירים בהם לא ניתן לבצע את ההנחיה כפי שהיא בשל היותה עוברת על אחד מחוקי המדינה או בלתי אפשרית להוצאה לפועל או שמא ביצועה יביא לפגיעה קשה בממנה, חל איסור למיופה הכוח להביא ליישומה.
במצב נתון זה, עליו לגשת לבית המשפט לקבלת ייעוץ והוראות רלוונטיות בנושא שינחו אותו כיצד עליו לנהוג.

כניסה וביטול תוקף ייפוי הכוח המתמשך

בנוגע לכניסת התוקף, האפוטרופוס הכללי ידאג למסור מכתב בעל הודעה מתאימה האם הוא מאשר או דוחה את ייפוי הכוח המתמשך.
במידה וישנה תשובה חיובית, ההודעה תישלח בצירוף חותמת האפוטרופוס הכללי ותאריך כניסת ייפוי הכוח לתוקף.
ביטול התוקף של המסמך יקרה אם וכאשר תובא הידיעה אודות פטירת מייפה הכוח או מיופה הכוח, או על פי רצון מייפה הכוח או על פי החלטת בית משפט בדיני משפחה.

One Response

Comments are closed.