כץ ושות' משרד עורכי דין
כץ ושות' משרד עורכי דין
מזכירות: 072-2555200
Katz Law Office
Katz Law Office
מזכירות: 072-2555200
כץ ושות' משרד עורכי דין
כץ ושות' משרד עורכי דין
מזכירות: 072-2555200
קו הייעוץ
מתן מענה מיידי בכל שעות פעילות המשרד
054-8040777
כץ ושות' - ייצוג נאשמים בפני ערכאות משפטיות שונות בצבא
ייצוג נפגעי עבירה
משרדינו מייצג ומלווה נפגעי עבירה בהליך הפלילי ולאחר מכן בהליך האזרחי
קרא עוד
כץ ושות' משרד עורכי דין
כץ ושות' היינו משרד בוטיק מייחד את פעילותו למספר תחומי דגל, בתחום המשפט הצבאי והמשפט הפלילי. לקוחותינו לרוב פוגשים לראשונה במערכת המשפט הפלילית ואנו איתם בכל שלבי התהליך.
קרא עוד
קיצור תקופת התב"ן (תקופה בלתי נמנית)
חזור לפקודות חשובות
קיצור תקופת התב"ן (תקופה בלתי נמנית)

31.0112         קיצור שירות סדיר לבעלי תקופות שירות בלתי נמנות (תב"ן)

הגדרות
תוקף סעיפים 1 עד 10 מה- 31 במאי 2000

.1              בפקודה זו:
.I               "חייל" - קצין או חוגר בשירות סדיר.
.II             "שירות סדיר" - שירות חובה ושירות סדיר מיוחד לפי סעיף 34 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986-.
.III           "תקופת שירות בלתי נמנית שלילית" (להלן - תב"ן שלילי) - תקופה שבה היה חייל בשירות סדיר כלוא, לפי פסק דין של בית דין צבאי או של בית משפט אחר או לפי פסק דין של קצין שיפוט בכיר, וכן תקופה שבה חייל נעדר מהשירות שלא כדין או נעדר ברשות שהושגה בטענות כוזבות והורשע על כך כדין, ואם הייתה לו זכות ערעור - לא ערער על הרשעתו או שערעורו על ההרשעה נדחה.
.IV          "כליאה" -
)1             ריצוי עונש מאסר או מחבוש בפועל, שהוטלו על ידי קצין שיפוט בכיר, בית דין או בית משפט  אחר.
)2             נשיאת עונש מאסר בעבודות שירות, לפי חוק העונשין, התשל"ז1977-, או בעבודות צבאיות, לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-.
)3             החזקה במוסד סגור לפי פרק ו, סימן ז לחוק העונשין, התשל"ז1977-.
כללי

.2              חייל שמועד שחרורו משירות סדיר נדחה עקב תב"ן שלילי, יוכל לבקש לקצר את שירותו הסדיר על ידי ויתור על תקופת השירות שנוספה לו כתוצאה מהתב"ן השלילי, חלקה או כולה (להלן - ויתור על תב"ן שלילי).
.3              ויתור על תב"ן שלילי מותנה בהתנהגותו הטובה של החייל עד למועד שחרורו בפועל מהשירות.
.4              לא ניתן לותר על תב"ן שלילי שנזקף לחובתו של חייל כתוצאה מתקופת היעדרות שלא כדין משירות, שבגינה הועמד החייל לדין והורשע.
.5              הגורמים המוסמכים לוותר על תב"ן שלילי (להלן - הגורם המוסמך) הם:
.I               רח"ט הסגל - לגבי קצינים.
.II             מפקד בקו"ם או בקו"ם-רע"ן תו"ש סדיר - לגבי חוגרים.
.6              הגורם המוסמך ידון בקיצור שירותו של חייל בעל תב"ן שלילי בעקבות בקשת החייל או בעקבות איתור החייל באופן יזום על ידי חטיבת הסגל-הענף המתאים או בקו"ם-ענף תו"ש סדיר-מדור תנועה.
.I               בקשת החייל לקיצור שירות עקב תב"ן תוגש בטופס 55-1 - "בקשה לביטול תב"ן" למפקדו של החייל. המפקד רשאי לצרף את הערותיו הענייניות לבקשה (התפקידים שמילא החייל ביחידה, התנהגותו בעת מילוי תפקידו, תכונותיו וכד').
.II             על הבקשה להגיע לגורם המוסמך לא יאוחר משלושה חודשים לפני מועד שחרורו המקורי של החייל משירות סדיר (מועד שחרורו לפני דחיית השחרור עקב התב"ן השלילי).
.8              החליט הגורם המוסמך לוותר על התב"ן של החייל, יורה על עדכון תאריך שחרורו של החייל משירות סדיר, לא יאוחר ממועד שחרורו המקורי.
.9              כל מקרה בו קיימת יוזמה לבטל ויתור על תב"ן, יטופל לגופו בסיוע משפטי.
.10          הנחיות לביצוע ויתור על תב"ן שלילי מפורטות בהקמ"א כא08-.
 
 

חזור לפקודות חשובות
כץ ושות' עורכי דין
ההסתדרות 19 (בית ההסתדרות) פתח תקווה
טלפון: 072-2555200
פקס: 072-2555201
Google+
האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות