כץ ושות' משרד עורכי דין
כץ ושות' משרד עורכי דין
מזכירות: 072-2555200
Katz Law Office
Katz Law Office
מזכירות: 072-2555200
כץ ושות' משרד עורכי דין
כץ ושות' משרד עורכי דין
מזכירות: 072-2555200
קו הייעוץ
מתן מענה מיידי בכל שעות פעילות המשרד
054-8040777
כץ ושות' - ייצוג נאשמים בפני ערכאות משפטיות שונות בצבא
טיפול בעבירות עריקות המבוצעות על ידי חיילי מילואים
עריקות המבוצעות על ידי חיילי מילואים
טיפול בכל סוגי עבירות הסמים
עבירות סמים הן מן העבירות הנפוצות במערכת בתי הדין
קרא עוד
כץ ושות' משרד עורכי דין
כץ ושות' היינו משרד בוטיק מייחד את פעילותו למספר תחומי דגל, בתחום המשפט הצבאי והמשפט הפלילי. לקוחותינו לרוב פוגשים לראשונה במערכת המשפט הפלילית ואנו איתם בכל שלבי התהליך.
קרא עוד
האם חייל מחוייב למסור דגימת שתן?
שאלה זו אשר מעסיקה חיילים רבים נתקלת לרוב בתשובות סותרות. להלן סקירה קצרה בגין סוגי הדגימות ובאפשרויות החוקיות של החייל.
א. דגימת שתן במסגרת פעולת מנע

נתחיל בדגימות המתבקשות במסגרת פעולת מנע יחידתית. לעיתים פועלת המשטרה הצבאית לקיים פעולות לדגימת חיילים בבסיסהם במסגרת פעולה זו "מתייצבת" המשטרה הצבאית במפתיע בבסיסיםומבקשת לדגום חיילים, לעיתים, נאספות תעודות החוגר של החיילים.

חשוב לדעת, השוטרים הצבאיים אשר מנהלים את מבצע פעולת המנע מיומנים מאוד ואף עלולים לשדר מצג שווא כי החייל חייב למסור דגימת שתן, מה שאינו נכון. 

השוטרים הצבאיים יפנו לחיילים בלשון תקיפה ואף עלולים לרמוז כי איי מסירת דגימת השתן עלולה לפגוע בחייל שוב, מה שאינו נכון. 

חייל אשר מוסר דגימת שתן אף חותם על טופס המסביר כי מסר את דגימת השתן מרצונו הטוב וחופשי. 

השוטרים הצבאיים לא מוסמכים לרשום את שמות החיילים אשר סירבו למסור דגימת שתן, וחשוב לדעת שסירוב למסור דגימת שתן היינה זכות בסיסית ואינה מספקת ראיה מספיקה להוצאת צו קש"ב. 

על פי החוק חייל אינו חייב לתת דגימת שתן ואף אינו חייב לנמק (להסביר) בדרך כלשהי את סירובו

ב. דגימת שתן במסגרת צו קש"ב

צו קש"ב הוא צו שהנפיק קצין השיפוט בכיר במשטרה הצבאית לאחר שהפעיל שיקול דעת ובדק את הגורמים הבאים: אופי הנסיבות המחשידות, הקשר בין הנסיבות המחשידות לבין החשד, הראיות הרלוונטית הנמצאות בידי המשטרה הצבאית ועוד. במידה וכנגד חייל יש חשד ספציפי כי הוא משתמש בסמים והוא לא מוכן למסור דגימת שתן, הדרך היחידה לחייבו למסור שתן היא להוציא כנגדו צו של קש"ב (קצין שיפוט בכיר- המשרת במשטרה הצבאית).במקרה כזה, החייל חייב למסור דגימת שתן, וסירוב למסור דגימה כאמור מהווה עבירה של סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים, לפי סעיף 127א לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.אם בכל זאת החייל מסרב למסור דגימת שתן, הרי סירוב לצו קש"ב יוביל לחקירת מצ"ח, במהלכה ייחקר החייל ויידרש לנמק את סירובו. חייל זה צפוי לעמוד לדין בפני בית דין צבאי בגין עבירה של סירוב למסור דגימת שתן.עבירה של סירוב להיבדק נתפסת, על ידי הפרקליטות הצבאית, כזהה בחומרתה לעבירה של שימוש חד-פעמי בסם מסוכן מסוג קנאביס (מריחואנה, חשיש), ואף רמת הענישה המקובלת בגין עבירות דומה.בעברכנגד חייל שהועמד לדין בגין עבירה של סירוב להיבדק לא נרשם רישום פלילי. בעקבות תיקון 63 לחוק השיפוט הצבאי עבירה זו (סעיף 127 לחש"צ), גוררת בחובה רישום פלילי.בכל מקרה בו נתן חייל דגימת שתן והוא חושש לתוצאותיה או במקרה בו סירב חייל להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים, זכותו המלאה להיוועץ בעורך-דין בכל שלב, הן לפני, הן במהלך והן אחרי החקירה. גורמי החקירה מחויבים לאפשר לו לממש זכות זו ומאוד מומלץ לעשות כן. המידע המוצג לעיל, אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ומספק מידע כללי בלבד. על מנת לקבל יעוץ פרטני יש לפנות לעורך דין מוסמך. 
קרא את התשובה
לאחר גילוי העבירה, כמה זמן יש על מנת להגיש תלונה כנגד חייל בהליך דין משמעתי?
ניתן להגיש תלונה כנגד חייל תוך שבעה ימים מיום ביצוע העבירה או מהמועד שבו נודע לראשונה על ביצועה לפי המאוחר שביניהם. 

חריגה מזמנים אלו תהיה אפשרית רק באישור פרקליט צבאי.  


קרא את התשובה
האם ניתן להיות מיוצג על ידי עורך דין בהליך דין משמעתי?
בהליך דין משמעתי אין אפשרות לייצוג על ידי עורך דין, אך באפשרות החייל להיוועץ בעורך דין טרם ההליך. 

במידה וההליך נערך על פי הוראת פרקליט צבאי, באפשרות החייל להגיש חוות דעת סנגור שנערכת על ידי עורך דינו של החייל. 


קרא את התשובה
האם חקירת מצ"ח תוביל לעיכוב דרגה?
חייל שנפתחה כנגדו חקירת מצ"ח ונרשמה לו אינדיקציה בגין חקירת מצ"ח, לא יקודם בדרגה או בתפקיד אלא באישור פרקליט צבאי, חייל שהורשע בבית הדין הצבאי לא יקודם בדרגה שנה מיום הרשעתו אלא באישור פרקליט צבאי. במצ"ב דברים זה מומלץ לבוא בקשר עם עורך דין הבקיא בדין הצבאי


 
קרא את התשובה
מהי בקשת מחילה בהליך דין משמעתי?
חוק השיפוט הצבאי מאפשר לפנות לאלוף הפיקוד הרלוונטי בבקשה למחילה לאחר הרשעה בהליך הדין המשמעתי.


הבקשה מוגשת לאלוף הפיקוד שאליו החייל כפוף מבחינה פיקודית. ובניגוד לערעור, הקצין שאליו הוגשה בקשת המחילה יכול לקבל אותה באופן חלקי, באופן מלא או לדחות אותה, אך הוא לא יכול להחמיר בעונשו של החייל.

 
קרא את התשובה
האם הרשעה בעבירת עריקות תגרור רישום פלילי?


עריקות, כשמה בהגה היומיומית, הינה למעשה עבירה של היעדרות מהשירות שלא ברשות לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו 1955. המדובר במצב שבו חייל לא מתייצב ביחידתו או במקום אחר שבו היה עליו להיות ע"פ פקודה, מבלי שקיבל אישור מתאים להיעדרותו, או מצב שבו חייל נטש את יחידתו או מקום אחר שבו היה עליו להיות ע"פ פקודה, מבלי שניתן לו אישור מתאים כאמור. הרשעה בעבירה זו תגרור רישום פלילי. 


קרא את התשובה
האם קיים סם קל בצבא?


כשמדובר בשימוש בסמים בזמן הצבא, אין הגדרה לסמים "קלים".

ההבחנה קיימת רק לעניין העונש:
1. ההבחנה נעשית כאשר מדובר בעבירה לצריכה עצמית או לצורך סחר. 

2. בית הדין לרוב יקל בעונשו של נאשם נורמטיבי אשר תורם תרומה לחברה וכאשר מדובר במעידה חד פעמית. הרשעה בעבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים, תגרור בחובה מלבד העונש אשר יושט על הנאשם רישום פלילי במשטרת ישראל.  

קרא את התשובה
האם ניתן לבטל את תקופת התב"ן ("דפוק")
לא אחת חיילי צה"ל נאלצים "להשלים" תקופת שירות נוספת בעקבות עונש מאסר אותו ריצו.
רוב רובו של החיילים לא מכיר את האפשרות של קיצור תקופת השירות אך פקודת מטכ"ל 33.0112 מגדירה את המצבים בהם ניתן לבקש את קיצור התקופה הנוספת.

אכן, הפקודה הרלוונטית לנושא היא פקודת מטכ"ל, 31.0112 אשר מגדירה את המצבים בהם יהיה ניתן לבקש את קיצור תקופת השירות הנוספת. 

הקריטריונים לקיצור התקופה הם: א. התנהגותו של החייל לאחר השירות הינה תקנית

ב. לא מדובר בתקופה אשר נוספה לחייל בגין הרשעה בעבירה של העדר מן השירות שלא ברשותהבקשה תהיה מוגשת על גבי טופס 55-1 טופס "בקשה לביטול תב"ן" 


 


קרא את התשובה
שאל אותי שאלה
שם מלא
דוא”ל
שאלתך
שלח את שאלתך
כץ ושות' עורכי דין
ההסתדרות 19 (בית ההסתדרות) פתח תקווה
טלפון: 072-2555200
פקס: 072-2555201
Google+
האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות